Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Beyanı

TARIHI SAFRANBOLU FIRINI GIDA VE UNLU MAMÜLLERİ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“TARIHI SAFRANBOLU FIRINI ” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket bünyesinde hizmet/servis verilen gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kullanıcıların, ad-soyad, sipariş adresi, telefon numarası, e-posta adresi niteliğindeki ilgili genel nitelikli kişisel verileriniz sipariş bilgileriniz Şirket Whatsapp hattı ve web sitesi üzerinden alınması durumunda yurtdışında mukim Whatsapp ve Google’ın yurtdışındaki sunucularına yukarıda belirtilen bilgileriniz  aktarılmaktadır.

Ayrıca IP bilgisi ve işletim sistemi, kullanıcıların yaş, cinsiyet, yaşadıkları şehir, ilgi alanları, konuştukları dil, kullanıcıların geldiği kaynak bilgisi, kullanıcıların sayfa etkileşimleri (Tıklamalar, çıkmalar, kaydırma hareketleri),kullanıcıların tarayıcı, cihaz bilgileri, web sitesi, e- mail bilgisi niteliğindeki ilgili genel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir.

Yukarıda sayılan  kişisel verilerim yasal saklama süresinin dolması halinde kişisel verilerimin ilgili Kanun ve buna bağlı alt yasal düzenlemelere uygun şekilde silineceği, yok edileceği veya anonim hale getirileceği konularında Kanun’un 10. maddesine göre tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, TARIHI SAFRANBOLU FIRINI tarafından hazırlanmış  “Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni”’ni okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki ve baskı altında kalmaksızın işbu “Açık Rıza Beyanı” yazısında yukarıda belirtilen kişisel verilerimin TARIHI SAFRANBOLU FIRINI  tarafından yurtdışında mukim Google ve Whatsapp’ın  yurtdışındaki sunucularında tutulması amaçlarıyla yurtdışına aktarılmasına açık bir şekilde rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Ad-Soyad    :
İmza        :
Tarih        :